Praktijk voor Sportpsychologie & CoachingSandra van Essen

SPORTPSYCHOLOOG VSPN®/PSYCHOLOOG NIP


Ik zal mij even voorstellen.

Mijn naam is Sandra van Essen en ik ben sinds 1991 actief in het mentaal begeleiden van sporters. Ik ben Psycholoog NIP, aangesloten bij de VSPN en lid van de SSP (de Samenwerkende Sportpsychologen).

Zelf heb ik in het verleden intensief atletiek beoefend en aan diverse Nederlandse Kampioenschappen deelgenomen. Verder ben ik jarenlang jeugdtrainer geweest. Binnen de atletiek heb ik vele voorbeelden gezien van mensen die niet het beste uit zichzelf haalden, omdat ze blokkeerden op het moment waar het op aankwam. Dit maakte voor mij indertijd de keuze om mij verder te verdiepen in de sportpsychologie niet moeilijk. Daarvoor liep ik stage bij een sportpsycholoog en studeerde ik enkele jaren in Keulen aan de Sporthochschule Köln. Naast atletiek ben ik lange tijd actief in het schaken geweest, een sport waarbij mentale aspecten een zeer grote rol spelen!

Inmiddels kan ik bogen op jarenlange ervaring met sporters uit diverse takken van sport, te weten: vechtsporten (judo, karate, schermen), miksporten (pistoolschieten, handboog), duursporten (hardlopen, wielrennen, mountainbike), atletiek, diverse spelsporten zoals (rolstoel)tennis, tafeltennis, (rolstoel)basketball, maar ook paardensport, waterskiën en verschillende wintersporten. Het niveau van de sportbeoefening varieerde daarbij van paralympische en olympisch tot serieuze recreatiesporter.

 • Sandro
  Foto: Joyce Bongers/Le Champion Magazine
 • Mijn doel

  Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, een boost geven in de richting waar ze heen willen!

 • VSPN
 • SSP

Dienstenmentale training

Mentale (of psychologische) factoren spelen een belangrijke rol bij het leveren van prestaties in de sport. Dit geldt voor zowel de topsporter, die zich op dat belangrijke toernooi moet waarmaken, als voor de recreant, die heeft toegewerkt naar zijn of haar wedstrijd.

Mentale training is niet leeftijdsgebonden. Of iemand nu jong of oud is, het is uiteindelijk de sporter zelf die ondanks "zware benen" of "hebben achtergestaan de hele partij" zonder de kop te laten hangen doorknokt tot de wedstrijd is beslist. Dat vraagt "mentaliteit". Waarbij gedoeld wordt op mentale vaardigheden, die getraind kunnen worden.

Mentale training is erop gericht mentale vaardigheden systematisch te trainen om zo bij te dragen aan het zo optimaal mogelijk kunnen presteren. Voorbeelden zijn:

 • Het omgaan met wedstrijdspanning

  Wedstrijdspanning hoort bij wedstrijden, maar wat als het allemaal wat te veel is?

 • communiceren met anderen

  Communicatie is een belangrijke mentale vaardigheid. Hoe ga jij om met feedback, maar ook hoe geef jij zelf feedback?

 • het richten van de aandacht

  Concentreren is een werkwoord! Dat betekent dat als je er energie in steekt, dat het beter kan worden.

 • omgang met storende gedachten

  Hier kan aangewerkt woorden doormiddel van bijvoorbeeld positieve zelfspraak en gebruik van ACT.

 • motivatie

  Het is niet vanzelfsprekend dat motivatie altijd hetzelfde is. Wanneer je merkt er niet meer zo veel zin in te hebben, kunnen we samen kijken wat er speelt.

 • omgaan met blessures en herstel

  Zeker bij langdurig herstel is vaak ook goed te bezien of er op mentaal vlak steun en inzicht nodig is. Dat kan via mentale begeleiding.

 • zelfvertrouwen

  Sporters, presteerders in werk of studie hebben behoefte aan zelfvertrouwen. Als iemand daar een tekort heeft, is het zinvol om hieraan te werken.

 • algemene wedstrijdvoorbereiding

  Er verschillende technieken die helpen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen, zoals mentale routines en visualisaties van bijvoorbeeld een wedstrijdplan.

Waar

De mentale training vindt plaats in Leusden in de praktijk van Sandra van Essen. In overleg kan het ook op locatie, bijvoorbeeld bij de vereniging of bij selectietrainingen.

Duur

Voor individuele begeleiden zijn minimaal 6-8 sessies nodig om de basisvaardigheden te verwerven. Afhankelijk van de vraag van de sporter kan begeleiding langer duren. Bij de begeleiding van teams of groepen wordt in overleg een plan opgesteld.


Coaching

Coaching is gericht op vraagstukken met betrekking tot werk of een verminderd welbevinden van de persoon. De klachten waarmee mensen zich aan kunnen melden zijn veelal stressgerelateerd.

Coaching in de sport: burnout, stoppen met topsport, omgaan met stressvolle situaties zoals blessures.

Mensen in werksituaties lopen zoals bekend nogal eens tegen stress gerelateerde klachten aan. Te denken is aan overspannenheid of bijvoorbeeld burnout. Ook in de sport is duidelijk dat dit aandachtspunten zijn. De stress gerelateerde klachten hoeven niet per se met de wedstrijd te maken hebben, maar met andere zaken. In de sport kan er sprake zijn van burnout, maar ook over stoppen met topsport is het bekend dat dit niet altijd vanzelf gaat en er op mentaal vlak aandacht nodig is. Blessures en de omgang daarmee vallen ook onder deze rubriek. Bij blessures is het van groot belang voor de sporter dat er tussen verschillende disciplines zoveel mogelijk wordt samengewerkt om zo het herstel te bevorderen. Met het oog hierop werk ik sinds 2007 samen met het Voetbalmedisch Centrum van de KNVB.

Ook ouders kunnen bij mij terecht voor coaching. Als je merkt meer te willen weten over wat je kunt doen voor je kind, die bijvoorbeeld worstelt met zichzelf op de tennisbaan. Een oudercursus of workshop behoort ook tot de mogelijkheden. Het kan samen met een vereniging of bijvoorbeeld Sportraad georganiseerd worden.

In coaching met betrekking tot arbeidsgerelateerde klachten ben ik sinds 1998 actief. Vanaf die tijd begeleid ik mensen met stressgerelateerde klachten, zoals RSI, vermoeidheid of burnout. Ik deed veel ervaring op door van 1998 tot 2002 werkzaam te zijn geweest bij het Nederlands RSI Instituut, vervolgens was ik tot 2006 directeur van het Nederlands Instituut voor Arbeidsgerelateerde Klachten. In de periode van 2010 tot 2016 werkte ik als mental coach mee aan het programma Vroege Interventie van het Militair Revalidatiecentrum te Doorn. De psychologische component bij dergelijke klachten is een belangrijke, aangezien de mens zich veelal te weinig heeft ontzien en er een bepaald gedrag aan ten grondslag ligt. De coaching is erop gericht om op een andere manier om te leren gaan met eisen van werk, de privé-situatie en de eigen persoon. Doel is te komen tot een betere balans tussen spanning en ontspanning. Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan het verbeteren van de mentale belastbaarheid. Daarbij wordt niet vergeten, dat genoemde klachten vaak multifactorieel bepaald zijn. Indien nodig wordt met de cliënt bekeken op welke manier op fysiek vlak een traject (elders) kan worden gevolgd.

 • Burnout

  Psychologische begeleiding bij herstel van een burn-out is heel waardevol. Het begint met het in kaart brengen van de oorzaken.

 • Stoppen met topsport

  Het stoppen met topsport wordt soms als een hele zware transitie beschouwd. Mensen kunnen het ervaren als het 'zwarte gat'. Ik kan hierbij ondersteuning bieden.

 • blessures

  Het omgaan met blessures vraagt veel van een sporter, zeker als het niet de eerste keer is.

 • Persoonlijkheidsprofiel

  In het kader van zelfkennis, maar ook teamverbanden is het interessant om inzicht te hebben in eigen of elkaars voorkeuren.
  Ik ben gecertificeerd voor zowel MBTI als Spotlight.

coaching
Spotlight

Interesse?
Bel mij voor een afspraak!
06 404 55 767referenties


Contact

 • Praktijk voor Sportpsychologie & Coaching
  Grifthorst 18
  3833 GD Leusden

 • info@sandravanessen.com

 • 06 404 55 767

Bedankt. Je bericht is verstuurd.

© 2021 Praktijk voor Sportpsychologie & Coaching
Sandra van Essen